BORIMO SE BITKU DA BI POJAČALI MEĐUNARODNU SIGURNOST

COMPLIANCE JE LI "CJEPIVO"
DA SE MINIMIZIRA PANDEMIJSKI PROBLEM ZA ORGANIZACIJE

EIFEC je Izvoz Compliance međunarodno tijelo za postavljanje standarda i ima multidisciplinarno znanje i kompetenciju koja omogućava inovacijama definirati i razviti standarde, smjernice i mehanizme certificiranja za izvanredne situacije ili kritična područja bilo koje prirode (glavni područja koja su do sada pokrivena predstavljaju prijetnju širenjem nuklearnog, biološkog i kemijskog naoružanja, sankcije, AML).

EIFEC je razvio ovu novu hitnu seriju Međunarodnih standarda (EIFEC ES2001.06: HBY) do hitni postupak savjetovanja s više dionika, uz potporu UNIFEC-a, HEALTHBY-a i nekoliko međunarodnih stručnih skupina.

UNIFEC je strateški savez mreža vodećih međunarodnih sveučilišta.
Cilj mu je promicanje, ugrađivanjem i integriranjem na svakoj nacionalnoj razini, široko rasprostranjenog Compliance kulture i uspostavljanje tečajeva i treninga.

ZDRAVLJE je suradnički ogranak međunarodnog konzorcija vodećih zdravstvenih institucija EU-a, sveučilišta i profesionalaca.